Insamling av metallskrot

Metallskrot kan lämnas för återvinning
vid grusplanen mitt emot vägen till gamla
fotbollsplanen på ”Brånan”
Samlas i en hög för vidare transport med
kranbil från Kuusakoski återvinning.
Ingen kontainer för att spara pengar.

Comments are closed.