Uppdatering ang. vattnet

Nu är en ny avstängningsventil monterad på huvudledningen
vid Linds. Samtidigt byttes även avstängningsventilen
till Linds fastighet då den gamla ej gick att stänga.
Ber er alla kontrollera ev. läckage i era fastigheter
eller fritidshus, så att det ej droppar i någon kran eller toalett.
Tack!

Comments are closed.