Bildande av Bastuträsk Södra Ideella Vägförening


Byastugan klockan 18.00 fredag 12/7
Detta vänder sig först och främst till fastighetsägare längs ”Sörsivägen” och Skolbacken. Dessa vägar finns idag inte registrerade vare sig hos Skatteverket eller Lantmäteriet.
Detta leder till att vi i dagsläget inte kan sköta våra affärer för Sörsivägen. Vi är dessutom ålagda av lagar och förordningar att skaffa oss ett organisationsnummer
Vi kan göra detta på två sätt.
1. En lantmäteriförrättning, som skulle kosta fastighetsägarna mellan 150-200 tusen kr
2. Bilda en Ideell vägförening och registrera denna hos skatteverket, till en marginell kostnad.
Styrelsen (Stig Löfgren, Kjell-Åke Johansson, Lars-Ove Ohlsson och Sven-Olof Sjölund) förordar att vi bildar en ideell vägförening där alla fastighetsägare kring Sörsivägen och Skolbacken blir medlemmar.
Ansvaret för Skolbacken har tidigare hängt i luften, och styrelsen föreslår därför att Skolbacken blir en del av den nya vägföreningens ansvarsområde.
Vi inbjuder därför alla fastighetsägare på Sörsia, och Skolbacken att komma till möte i Byastugan fredagen den 12/7 klockan 18.00, för att bilda Bastuträsk Södra Ideella Vägförening.
Förslag till stadgar och mer information kommer att skickas ut till samtliga berörda fastighetsägare i slutet av juni.
Om ni har några funderingar och synpunkter hör av er till styrelsen.

Comments are closed.