Archive for the ‘Okategoriserade’ Category

Vattenanalys 2021

Vattnet är tjänligt enligt analysen, med anmärkning på alkalinitet som ligger på 58mg/l HCO3 där rekommenderat värde är 60mg/l HCO3. Dock betydligt bättre än tidigare år.

Posted on juni 10th, 2021 by Östen Johansson  |  No Comments »

Årsmöte

Bastuträsk VVO håller ordinarie årsmöte

Ärenden enl. stadgarna

När: den 5 juli kl: 19:00

Var: Bastuträsk Byastuga

Välkommen!

Posted on maj 31st, 2021 by Östen Johansson  |  No Comments »

Förr och nu!

Bild 1 är från Tore Holmlund samlingar,

Bild 2 tagen av Kjell-Åke Johansson efter

Renoveringen av vägen 2020.

Hittade en bild på Oskar Gustafssons hus i Västerbottensmuseets fotoarkiv. Bilden är från ca1950. Huset låg en bit sydost om byn på östra sidan om vägen som leder till Braxsele. Det är nu bra länge sedan huset revs. Vet inte exakt årtal? Någonsom vet mer om personerna som bodde där?
Lånat från Gunnar Odell.
En bild på Östens och Ingrids hus som det såg ut innan renovering. Fotot är tagit av Gösta Pleje, årtalet är okänt.

Posted on december 11th, 2020 by Östen Johansson  |  No Comments »

Vattenanalys 2020-04

Posted on april 2nd, 2020 by Östen Johansson  |  No Comments »

Spara på vattnet!

Posted on mars 30th, 2020 by Östen Johansson  |  No Comments »

Sommarfest 6/7 2019


Efter regnet på förmiddagen, blev det passande nog uppehåll när det var dags att tända grillarna. Trots att det var fotboll på TV och sommardagar i Bjurholm, kom det ett 70 tal besökare för att äta och umgås. GREYMEN stod för underhållningen, och underhöll oss långt in på kvällen, och många passade på att ta en svängom på grusplanen.
Stort tack till arrangörerna av evenemanget!

oznor

sdr_HDRB

smacap_BFace

Posted on juli 8th, 2019 by Östen Johansson  |  No Comments »

Bildande av Bastuträsk Södra Ideella Vägförening


Byastugan klockan 18.00 fredag 12/7
Detta vänder sig först och främst till fastighetsägare längs ”Sörsivägen” och Skolbacken. Dessa vägar finns idag inte registrerade vare sig hos Skatteverket eller Lantmäteriet.
Detta leder till att vi i dagsläget inte kan sköta våra affärer för Sörsivägen. Vi är dessutom ålagda av lagar och förordningar att skaffa oss ett organisationsnummer
Vi kan göra detta på två sätt.
1. En lantmäteriförrättning, som skulle kosta fastighetsägarna mellan 150-200 tusen kr
2. Bilda en Ideell vägförening och registrera denna hos skatteverket, till en marginell kostnad.
Styrelsen (Stig Löfgren, Kjell-Åke Johansson, Lars-Ove Ohlsson och Sven-Olof Sjölund) förordar att vi bildar en ideell vägförening där alla fastighetsägare kring Sörsivägen och Skolbacken blir medlemmar.
Ansvaret för Skolbacken har tidigare hängt i luften, och styrelsen föreslår därför att Skolbacken blir en del av den nya vägföreningens ansvarsområde.
Vi inbjuder därför alla fastighetsägare på Sörsia, och Skolbacken att komma till möte i Byastugan fredagen den 12/7 klockan 18.00, för att bilda Bastuträsk Södra Ideella Vägförening.
Förslag till stadgar och mer information kommer att skickas ut till samtliga berörda fastighetsägare i slutet av juni.
Om ni har några funderingar och synpunkter hör av er till styrelsen.

Posted on juni 14th, 2019 by Östen Johansson  |  No Comments »

Vattenprov 2018-12-12

Vattenanalys

Posted on december 19th, 2018 by Östen Johansson  |  No Comments »

Sommarfesten 2018

Mycket trevlig fest med många besökare vid årets sommarfest.
I Byastugan fanns en TV uppställd, där den som ville man kunde följa kvartsfinalen i fotboll mellan Sverige och England. Stefan Karlsson
Visade bilder som hans far Sune Karlsson hade tagit, och det blev en
återblick till forna dar, vilket uppskattades av många.
Efter det att grillarna tänds och maten inmundigats, underhöll det
lokala bandet ”Greymen” oss till långt in på småtimmarna, där det också
fanns möjlighet till en svängom i sommarnatten.
Byaföreningen vill rikta ett stort tack till Stefan Karlsson och
Bengt Johansson som arrangerat tillställningen, samt även ett stort tack till alla som skänkt priser till lotteriet!
Ett litet passande musikklipp för alla hemvändare finns att se här ”Green grass of home”Video sommarfest 2018

o

Posted on juli 8th, 2018 by Östen Johansson  |  No Comments »

Vattenprov.

lägger upp en bild på utlåtandet
från vattenprovet som togs 2018-05-15.
Allt ser bra ut!

Vattenprov

Posted on maj 26th, 2018 by Östen Johansson  |  No Comments »